I SFO

Skolefritidsordningen, eller aktivitetsskolen i Oslo, er for mange barn en betydningsfull arena for daglig fysisk aktivitet. Her kan du lese om hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet i SFO og om eksempler på tiltak i noen SFO-er i Norge.

Foto: Johnér.se

Hvordan tilrettelegge for mer fysisk aktivitet i SFO

  • Tilby kompetanseheving i fysisk aktivitet for SFO-ansatte
  • Tilby aktiviteter som interesserer både gutter og jenter
  • Involvere skolens foreldreutvalg i oppgradering av utendørsanlegget
  • Innkjøp av utstyr
  • Samarbeid med rektor om åpen gymsal etter skoletid
  • Regelmessig tilgang til et basseng i skolens nærområde
  • Samarbeid med lokalt idrettslag om trening i SFO-tiden
  • Samarbeide med idrettskretsen om å gi opplæring i aktivitetsledelse til elever i ungdomsskolen og i videregående skole som deretter kan ansettes som aktivitetsledere i SFO (eks. Sylling skole utenfor Drammen)

 

Eksempler fra skoler

Borge skoles SFO er ute hele året

Opplæringsloven oppfordrer SFO til å ta i bruk egnede utearealer og anlegg i skolens nærhet. På skolefritidsordningen til Borge skole i Fredrikstad kommune – 1370 Skauven – har barna vært ute uansett vær siden 2005. Frisk luft, fysisk aktivitet og et sunt kosthold er kjernen i virksomheten. SFO-en, som ligger i skogen et steinkast fra skolen, disponerer to åttekantede lavoer bygd i tre. SFO-leder Jan-Kåre Fjeld har i løpet av de 10 siste årene opparbeidet seg en unik kompetanse knyttet til det å engasjere barn til aktiv lek utendørs. I følge Jan Kåre er de ansattes viktigste oppgave å ivareta elevenes entusiasme og glød for friluftsliv gjennom alle de fire årene SFO-en er et tilbud for elevene. Dette gjøres blant annet ved å organisere ulike klubber for de eldre klassetrinnene, og i fjerde klasse er Lars Monsen klubben et populært tilbud. Lars Monsen klubbmedlemmene får delta på overnattingsturer og skiturer utenover det daglige SFO-tilbudet.

Jan-Kåre Fjeld peker også på at ansettelse av medarbeidere med interesse for uteliv og aktivitet som et viktig suksesskriterium.

Ved Borge skoles SFO har de også en stor satsing på mat og måltid som du kan lese mer om her:

Borges skoles SFO er ute hele året

Skogsvåg skoles SFO har fokus på folkehelse

Barn som går på rulleskøyter i en gymsal
Barn på Skogsvåg skule SFO som går på rulleskøyter i en gymsal. Foto: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Skogsvåg skole i Sund kommune i Hordaland var med i et prosjekt som var en del av et større kompetanse- og utviklingsprogram «Folkehelse og nærmiljøkvaliteter» i regi av Helsedirektoratet. Gjennom å bruke samarbeidspartnere i nærmiljøet har skolen klart å tilrettelegge bedre for økt fysisk aktivitet i skole og SFO.

Aktiviterer i lekeskog med tarzanløype og slengdisser, og rulleskøyteaktivitet i gymsalen har vært noen av tiltakene de har satt i gang på skolens SFO. Elevene har vært helt sentrale i utviklingen av tiltakene og ble involvert i prosjektet allerede tidlig i prosessen.

Les mer om tiltaket på Skogsvåg skole SFO og se video-opptak fra skolen 

 

Her kan du finne aktiviteter

Aktivitetskassen3

Aktivitetskassen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet drifter databasen Aktivitetskassen.no. Her kan dere finne mange aktiviteter som passer godt å gjennomføre i SFO.

Gå inn på Aktivitetskassen.no

HvalenVage_introHvalen Våge

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har utviklet et spill som kan få opp aktiviteten hos de minste skolebarna. Passer godt å brukes på SFO. For å få hvalen Våge til å bevege seg må du bevege deg. Hvalen Våge kan du spille på web eller du kan laste det ned og spille det lokalt på en PC eller MAC. Det eneste som kreves er at datamaskinen har et innebygget eller eksternt webkamera. Kamera registrerer spillerens bevegelser som igjen styrer det som skjer på skjermen.

Les mer om spillet Hvalen Våge og se opptak av elever på Skogsvåg skole SFO som prøver det.

 

Relevant litteratur

Forskning på fysisk aktivitet i SFO

I Løndal, Lund og Bergsjøs artikkel: «Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolefritidsordningen i Oslo», fra 2016, peker forfatterne på at det i tidligere styringsdokument var lite som pekte mot fysisk aktivitet som innhold i SFO. Forskning viser imidlertid at majoriteten av barna er fysisk aktive i SFO-tiden, og at det har foregått en utvikling i løpet av det siste tiåret fra i hovedsak selvvalgt og barnestyrt fysisk aktivitet og lek, i 2003, til langt mer organisert fysisk aktivitet, ofte voksenstyrt, i 2013 (Løndal, Lund og Bergsjø, 2016; Løndal og Bergsjø, 2007).