Skip to main content

Gratis konferanse Oslo: Mat og måltid i barnehagen

Hold av datoen 6. mars! Da holdes den andre av flere regionale konferanser om mat og måltider i barnehagen i lys av ny versjon av retningslinjen.


Vi ønsker deg velkommen til konferanse i Oslo

Hold av onsdag 6. mars 2019! Da holdes den andre av flere regionale konferanser om mat og måltider i barnehagen i lys av ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen, som lanseres 6.desember 2018.

Program for dagen vil komme.

Vil du vite mer om hva som er nytt? Hvordan henger retningslinjen sammen med rammeplanen? Hvordan kan vi jobbe for at mat og måltider blir en del av barnehagen sin pedagogisk virksomhet? Hvordan kan barnehagen bruke måltider og mataktiviteter som del av det pedagogiske arbeidet der barna får medvirke, utforske og undre seg?

Konferansen er gratis, men på grunn av bestilling av mat og for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig, ber vi om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme. Manglende oppmøte uten avmelding belastes med 500 kr, derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding.

  • Arrangør: Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
  • Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo, sal Hjerterommet
  • Påmeldingsfrist: 22 Februar 2019
  • Frist for eventuell avmelding er: 27 Februar 2019

Ved spørsmål, avmelding eller behov for ytterligere informasjon:
Kontakt Mirjam Kristoffersen mikr@hvl.no