Aktuell litteratur

 

 

Bøker​

Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen

Boken fremhever mat og måltider som arena for barns fysiske, psykiske og sosiale helse, utvikling av mat- og smakskultur, dannelse, språkutvikling, lek og kreativitet

Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen – barnehagen som arena for folkehelsearbeid

Denne boka fokuserer på måltider og fysisk aktivitet i barnehagen, og har eit innhald som kan bidra til refleksjon rundt barnehagen si rolle i folkehelsearbeidet.

Maltider og fysisk aktivitet i barnehagen

Matlyst – en håndbok når måltidet blir en utfordring

Håndbok som er tenkt som en praktisk oppslagsbok for personer som arbeider med eller har nær kontakt med barn med spisevansker og utfordringer rundt måltidet.

Matlyst3

Matglede i barnehagen

Måltider i barnehagen er en god anledning til hygge og sosialt samvær, men også en arena for læring. I denne boken gir forfatterne Guri Langholm og Elly Herikstad Tuset et innblikk i barns spise- og smaksutvikling, teori om ernæring og kosthold og måltidets pedagogiske funksjon, alt knyttet til praksis.

Skjermbilde matglede i barnehagen

Kokebok for alle

Kokeboken fra Helsedirektoratet som kan hjelpe deg med oppskrifter til sunn og god mat i barnehagen. Oppskriftene er lett å følge og tar utgangspunkt i kostrådene.

 kokebok_for_alle_1280

Bevegelsesglede i barnehagen

Boken inneholder mange gode forslag til fysiske aktiviteter og leker for barn i barnehagen.
«Man kan ikke planlegge bevegelsesglede, men man kan tilrettelegge for det»

 bevegelsesglede

 

Forskning

Database for skandinavisk forsking på barnehageområdet

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forsking om barn i alderen 0-6 år i barnehage.

 2015

  • Kunnskapssenter for utdanning. (2015) Fysisk aktivitet – en systematisk kunnskapsoversikt.
  • Ling, J., Robbins, L.B., Wen, F., og Peng,W. (2015) Pediatic Exercise Science. Interventions to increase Physical activity in children aged 2-5 years – A systematic review. Pediatric exercise science.

 2014

 2013

 2012

 2010

 2009

 Eldre

 

Tidsskrift og magasiner

Magasinet Vetuva

Vetuva er et magasin fra Utdanningsdirektoratet for alle som jobber i barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager og kommer ut en gang i året.

Vetuva

Barnehagefolk

Barnehagefolk er tidsskriftet for faglig fornyelse og engasjement. Her formulerer profesjonen sitt fag og de utfordringer barnehagene til enhver tid står ovenfor. Tidsskriftet er et forum for kunnskapsdeling, erfaringsdeling og meningsutveksling. Numrene er temabaserte og består hovedsakelig av fagartikler, men også debatt, forskningsjournalistikk og skildringer fra praksis. Målet er å holde deg og personalgruppa faglig oppdatert!

Skjermdump av magasinets fremside

Første steg

Første steg er et faglig-politisk tidsskrift for styrere, førskolelærere og studenter. Bladet er gratis for medlemmer i Utdanningsforbundet. Første steg kommer ut fire ganger per år.

Udir Barnehage

Udir Barnehage er et magasin fra Utdanningsdirektoratet for alle som jobber i barnehage. Det er et magasin som tar for seg kompetanseutvikling i barnehager og kommer ut en gang i året.
Her kan du lese om ansatte som tar utdanning ved siden av jobb. Du får kjennskap til det Udir gjør for å styrke kompetansen til alle ansatte og for å støtte og utvikle barnehagen i sin helhet. Vi byr også på artikler om viktige fagområder og utfordringer du kan møte, som ansatt i barnehagen.

udirbarnehage

 

Nettsteder

Barnehage.no

Barnehage.no er nettstedet for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor. Nettstedet tar temperaturen på en unik og stadig voksende sektor hver eneste dag. barnehage.no følger de store og viktige barnehagepolitiske spørsmålene, men presenterer også små, trivielle historier fra hverdagen i landets over 6.000 barnehager. Barnehage.no er et redaksjonelt produkt som eies av Private Barnehagers Landsforbund, en interesse-, service- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge.

 

 Temahefter fra Utdanningsdirektoratet

 

Om natur og miljø

 Om likestilling i det pedagogiske arbeidet

 Om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen

 Om språklig og kulturelt mangfold

 Om IKT i barnehagen

 Om de minste barna i barnehagen

 Om samisk kultur

 Om barns medvirkning

 Om antall, rom og form i barnehagen

 Om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

 

Veiledningshefter fra Utdanningsdirektoratet

Barns trivsel – voksnes ansvar

Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (bokmål)

Fra eldst til yngst – Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

 

 

 Strategi for fremtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage