Lover og planverk

Nyttig informasjon og gode verktøy på Utdanningsdirektoratet sine barnehagesider:

Udir – barnehage

Barnehageloven

barnehagelovenBarnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Les hele Barnehageloven på regjeringen.no

Rammeplan for barnehagen

Kunnskapsdepartementet har fastsett ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som gjelder fra 1. august 2017.

Rammeplanen er kortere og tydeligere enn forrige plan. Nye begreper og områder er løftet fram. Livsmestring er et av dem. Begrepet omhandler både barns fysiske og psykiske helse. Videre er den nye planen styrket både når det gjelder tilrettelegging av daglig fysisk aktivitet og mat- og måltidsaktiviteter sammen med barna.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

 

Stortingsmelding om kvalitet i barnehagen

Regjeringen bestemte våren 2015 at det skal lages en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Meldingen skal se nærmere på hvordan barnehager arbeider med barns læring, utvikling og språk. Meldingen skal også se på hvordan vi kan sikre en god overgang mellom barnehage og skole, og hvordan barnehagene best kan følge med på og identifisere barn som treng ekstra oppmerksomhet og hjelp.

Kunnskapsdepartementets pressemelding om stortingsmeldingen

 

Filmer fra barnehagehverdagen

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen.

Formålet med filmene er å gi ansatte i barnehagen et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid i personalgruppen.

Utdanningsdirektoratets filmer om barnehagehverdagen