Nettverk og organisasjoner

Kreftforeningen – forebygging

kreftforeningenKreftforeningen har en egen nettside med ressurser for helsestasjon, skole og barnehage. Temaene omhandler soling, tobakk/snus, alkohol, fysisk aktivitet og kosthold.

Kreftforeningen.no

 

 

 

Nettverk for ansatte i barnehagelærerutdanninger som underviser i mat og måltider

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har startet etableringen av et nettverk for ansatte i barnehagelærerutdanninger som underviser i mat og måltider. Formålet med nettverket blant annet erfaringsutveksling, fag- og kompetanseutvikling innenfor fagområdet mat og måltider i barnehagen.

Nettverk for barnehagelærerutdanning i mat og måltid

Friluftsrådenes landsforbund

Friluftsradenes LandsforbundFriluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd.

Friluftsrådenes landsforbund