Retningslinjer og anbefalinger

Her finner du sentrale anbefalinger og retningslinjer fra helse- og utdanningsmyndigheter innenfor senterets mandat og fagområder.

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

anbefaling 0-5arI 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere anbefalinger. I følge anbefalingene bør barn og unge utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet

 

 

 

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

 

 

 

Miljø og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljo og helse

Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av forskriften i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

 

 

 

Matportalen

matportalen

Matportalen er et nettsted utarbeidet av Mattilsynet og Helsedirektoratet m.fl. som formidler informasjon fra offentlige myndigheter om sunn og trygg mat og kosthold for barn.