Basiskurs: Barn, mat og spising

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer:
”Grunnkurs” om barn, mat og spising. 17. – 18 september 2018

 

Hovedtemaer:

Basiskurs 1 vil fokusere på gode rammer for mat og måltider til barn. Hovedtema for denne dagen er spiseutvikling hos barn, faktorer som kan påvirke utviklingen og vanlige utfordringer som mange møter i måltider med barn.

 

Basiskurs 2 bygger på Basiskurs 1.

Kurset fokuserer på vanlige utfordringer i møtet med barn som av ulike grunner har spisevansker. Vi tar for oss mulige årsaker til spisevansker og avvikende spiseutvikling, og diskuterer tiltak og tverrfaglig arbeid med disse vanskene. Temaene eksemplifiseres med kasuspresentasjoner.

Deltakelse på Basiskurs dag 2 forutsetter deltakelse på Basiskurs 1 (eventuelt tidligere deltakelse).


Målgrupper:

Ansatte ved barneavdelinger, helsestasjoner, habiliteringstjenester. Fagpersoner fra skoler, barnehager og PPT som følger barn i målgruppen er også velkommen på kurset.

Basiskurs 2 er mest aktuelt for de som arbeider med barn med definerte spisevansker, for eksempel barn med vegring, selektive spisevansker eller barn som har sonde/gastrostomi.

Mer informasjon og påmelding