Bedre folkehelse for folk flest?

Mer trykk på folkehelse og sykdomsforebygging er et politisk mål. Det kan være dyrt og krevende for kommunene. Kommunene har en rekke instanser som driver folkehelserelatert arbeid. Gjennom en spørreundersøkelse til alle kommunene, skal forskerne finne svar på hvordan samarbeidet fungerer mellom ulike sektorer i kommunen etter samhandlingsreformen. – Hvem gjør hva og hvor helhetlig […]

Mer trykk på folkehelse og sykdomsforebygging er et politisk mål. Det kan være dyrt og krevende for kommunene.

lopere
Attribution Foto: ashraful kadir

Kommunene har en rekke instanser som driver folkehelserelatert arbeid. Gjennom en spørreundersøkelse til alle kommunene, skal forskerne finne svar på hvordan samarbeidet fungerer mellom ulike sektorer i kommunen etter samhandlingsreformen.

– Hvem gjør hva og hvor helhetlig jobbes det? Har reformen i seg selv bidratt til nye tiltak eller nye samarbeidsrelasjoner når det gjelder forebygging? spør Arild Schou, professor ved Høgskolen i Buskerud.

Han ser ikke bort fra at det i mange kommuner primært er helse- og sosialsektoren som driver med folkehelsearbeidet, mens andre sektorer som jobber med vei og park i liten grad er inkludert.

Kilde: Norges forskningsråd