Er fysisk aktivitet skadelig for barn?

Skader hos barn under fysisk aktivitet forebygges med stadig flere sikkerhetstiltak og regler. Er vi i ferd med å skape et samfunn der det tryggeste er å holde barna i ro? Cecilie Bendiksen Wold, ortoped ved St. Olavs hospital, skriver om dette temaet i Tidsskrift for den norske legeforening. Bakgrunnen er blant annet at Norge topper […]

Skader hos barn under fysisk aktivitet forebygges med stadig flere sikkerhetstiltak og regler. Er vi i ferd med å skape et samfunn der det tryggeste er å holde barna i ro?

lopere
Attribution Foto: ashraful kadir
Cecilie Bendiksen Wold, ortoped ved St. Olavs hospital, skriver om dette temaet i Tidsskrift for den norske legeforening. Bakgrunnen er blant annet at Norge topper statistikken i Europa hva gjelder stillesittende atferd hos barn – opptil 40 timer i uken. Norske 11 – 15-åringer ligger godt under OECD-gjennomsnittet for fysisk aktivitet, og også lavere enn de andre nordiske landene. Barns deltakelse i den organiserte idretten som har ikke avtatt, noe som kan tyde på at norske barn er blitt mindre aktive i hverdagen.

Én times fysisk aktivitet i skolen hver dag har siden 2001 vært et helsepolitisk mål for Legeforeningen. Med et slikt tiltak kan man nå alle barn uavhengig av sosioøkonomisk status. Læreplanen i kroppsøving sier at: «Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede». Lykkes man med dette, vil man kunne forebygge en rekke livsstilssykdommer senere i livet.

Men er fysisk aktivitet bare bra? Vil økt fysisk aktivitet gi økt risiko for skade? Professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole har provosert med et utsagn om at vi behøver flere barneulykker. Han hevder at en dramatisk nedgang i antall ulykker ikke nødvendigvis er et mål i seg selv – og viser at tallet på ulykker vil reduseres dramatisk om barna dresseres til å sitte stille på et flatt gulv innendørs.

I artikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening gis en oversikt over skolerelaterte bruddskader, type brudd og hvilke aktiviteter som gir høyest risiko. Funnene tyder på at det å øke mengden kroppsøving i skolen gir en liten økt risiko for bruddskade samt at de bruddene barna pådrar seg som regel er ukompliserte.