Helsetjeneste

IMA95520Livsstilsvaner dannes tidlig. Helsestasjon og skolehelsetjeneste har en viktig oppgave i å følge og vurdere barnets utvikling.  I primærhelsetjenesten følges blant annet veiing og måling av barnet, spising og kosthold, søvn, samt den fysiske og motoriske utviklingen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal bidra til å styrke kompetansen hos helsepersonell i helsestasjon og skolehelsetjeneste i å fremme et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet hos små barn og elever i skolen som de møter i sin praksis.

En viktig del av dette arbeidet er å bidra til brobygging og tverrfaglig samarbeid mellom sektorer. Et godt samarbeid mellom barnehager og helsestasjoner og mellom skole og skolehelsetjenesten vil gagne barns trivsel, læring og utvikling.

På helsetjenestesidene våre finner du stoff som er relevant for helsestasjon og skolehelsetjeneste innenfor fagområdene kosthold og fysisk aktivitet. Vi har også en ressursbase hvor du finner konkrete verktøy og læringsressurser innenfor disse fagområdene.