Nettverk og organisasjoner

Landsforeningen av Helsesøstre

lahLandsforeningen av helsesøstre (LaH NSF) er Norsk sykepleierforbunds eldste og største faggruppe. LaH NSF har blant annet til formål å bidra til fag- og kunnskapsutvikling og til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk.

Landsgruppen av helsesøstre NSF

 

Kreftforeningen – forebygging

kreftforeningenKreftforeningen har en egen nettside med ressurser for helsestasjon, skole og barnehage. Temaene omhandler soling, tobakk/snus, alkohol, fysisk aktivitet og kosthold. Kreftforeningen har blant annet utviklet et samtaleverktøy om kosthold og aktivitet for skolehelsetjenesten.

Kreftforeningen.no

Friluftsrådenes landsforbund

Friluftsradenes LandsforbundFriluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd.

Friluftsrådenes landsforbund