Retningslinjer og anbefalinger

Her finner du sentrale anbefalinger og retningslinjer fra helse- og utdanningsmyndigheter innenfor senterets mandat og fagområder.

Nasjonal faglige retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste

(c) 2012 || jocelynmathewesphotography.com

For første gang utvikles det en nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Retningslinjen vil gi anbefalinger om helsestasjons- og skolehelsetjenestens faglige innhold, tverrfaglige samarbeid og anbefalinger for god praksis. Retningslinjen er nå ute på høring.

Les om Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Faglige anbefalinger og brosjyrer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

helsedirektoratets kostradInformasjon om helsestasjons- og skolehelsetjenesten, faglige anbefalinger og brosjyrer til bruk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten finner du samlet på Helsedirektoratets nettsider.

Helsedirektoratets infosider for helse- og skolehelsetjenesten

 

 Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

anbefaling 0-5arI 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere anbefalinger. I følge anbefalingene bør barn og unge utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet

 

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

anbefalinger

Denne rapporten fra Helsedirektoratet formidler helsemyndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Den skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse.

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

 

 

 

Retningslinjer for skolemåltidet

Skolemåltid

De nye nasjonal faglige retningslinjene for mat og måltider i skoler gir anbefaling om gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og miljøhensyn.

Retningslinjer for skolemåltidet

 

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Les om retningslinjene her

 

 

Matportalen

matportalen

Matportalen er et nettsted utarbeidet av Mattilsynet og Helsedirektoratet m.fl. som formidler informasjon fra offentlige myndigheter om sunn og trygg mat og kosthold for barn.

Les om matportalen her

 

 

 Miljø og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljo og helse

Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av forskriften i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Les om veilederen for miljø og helse i barnehagen

 

 

 Miljø og helse i skolen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Milo og helse i skolenDenne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Les om veilederen for miljø og helse i skolen