«Hjertesone» – for tryggere skolevei og aktive barn

«Hjertesone» handler om å skape bilfrie områder rundt skolene og å sikre skoleveien for barna våre. Ved å opprette hjertesone ved din skole kan elevene få en tryggere vei til skolen og du kan få flere til å gå og sykle til og fra skolen. Her kan du lese om kampanjen og hva du kan gjøre for å få til hjertesone.

Mange foreldre gruer seg for å la barna gå eller sykle til skolen pga. utrygg trafikk, eller fordi de ikke rekker å følge barna til skolen før de skal på jobb. Mange velger derfor å kjøre barna sine helt fram til skolen, og er dermed med på å gjøre skoleveien enda mer trafikkert og utrygg for de som går og sykler.

Gjennom prosjektet «Hjertesone» oppfordres skoler i hele landet til å skape et bilfritt miljø rundt skolen. Dette gjør skoleveien tryggere og kan motivere flere barn og unge til å gå og sykle til skolen.

Mandag 22. august 2016 ble lanseringen av «Hjertesone» markert flere steder i landet. Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen var tilstede på markeringen ved Smestad skole i Oslo.

Hjertesone er et samarbeid mellom blant annet Trygg trafikk, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og en rekke andre aktører.

Eksempler på «hjertesoner»

Det er mange måter å lage en «hjertesone» på. Noen skoler har allerede satt i gang tiltak få til en bilfri og trygg skolevei i samarbeid med foreldreutvalget ved skolen.

En av disse er Fridalen skole i Bergen som i samarbeid med foreldre og kommunen fikk høsten 2016 tillatelse til å sperre av området rundt skolen for biltrafikk.

Vanse skole i Farsund var en av de første skolene og laget hjertesone rundt skolen ved å male fotspor og hjerter i asfalten.

Andre skoler har valgt å bruke trafikkpatruljer rundt skolen.

 

Slik kan du lage Hjertesone rundt din skole:

Secondary School Students Walking in Park

  1. Ta kontakt med skoleledelsen eller FAU for å lage «Hjertesone» på din skole. Foreldre, skole og elever samarbeider om prosjektet.
  2. Marker et område rundt skolen. Dette område er «Hjertesone» og skal være bilfritt før, under og etter skoletid.
  3. Finn trygge og oversiktlige av- og påstigningssteder for barn som må kjøres. Av- og påstigningsstedene skal være utenfor «Hjertesonen».
  4. Elever bør i størst mulig grad oppfordres til å gå eller sykle til skolen.
  5. Spre ideen om ”Hjertesone” på Facebook og i nettverket.

Nyttige lenker:

Her kan du laste ned infobrev om Hjertesone

«Hjertesone» er også på Facebook