Høring på ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kunnskapsdepartementet har lagt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring. Mat- og måltidsaktiviteter får en større og tydeligere plass under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse.

Foto: johner.se

Kunnskapsdepartementet har lagt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring. Høringsfrist er 20. januar 2017.

Departementet tar sikte på at den nye rammeplanen skal gjelde fra høsten 2017.

Kunnskapsdepartementet legger fram et forslag til ny rammeplan som er vesentlig kortere og tydeligere enn dagens rammeplan er. Helse og livsmestring er viet mer plass. Høringsforslaget er tydelig på at barnehagen skal ha en helsefremmende og forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Både barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Arbeidet med mat, måltid og fysisk aktivitet i barnehagen får også en tydeligere plass i den nye rammeplanen.

Vi kan med glede formidle at fagområdet Kropp, bevegelse og helse er styrket når det gjelder mat og måltidsaktiviteter. Tittelen på fagområdet er i høringsforslaget endret til «Kropp, bevegelse, mat og helse».

Det trekkes fram at «måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner» og at «barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet».

I arbeidet med revidering av rammeplanen har over hundre fagpersoner fra barnehager, fagmiljøer og organisasjoner vært invitert til å gi innspill til utkast og i fagseminarer. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har sammen med de ni andre nasjonale sentrene bidratt i dette arbeidet.

Det blir arrangert høringskonferanser over hele landet. Vi oppfordrer sektoren til å engasjere seg i denne prosessen og håper mange vil bidra med gode innspill til høringen.

Høringsutkast

Høringsbrev