Høyere utdanning

En viktig oppgave for senteret er å bistå universitet og høgskoler i arbeidet med å øke kompetansen om mat, måltid, fysisk aktivitet og helse hos barn og unge blant barnehagelærere, lærere og helsepersonell.

Styrking av fagene mat og helse og kroppsøving og arbeidet med mat og måltid og fysisk aktivitet i barnehager og skoler er viktige satsingsområder for senteret.

En viktig del av dette arbeidet er å bidra til brobygging og tverrfaglig samarbeid mellom sektorer. Tverrfaglig samarbeid er vesentlig for barns læring, utvikling og helse. Grunnleggende kompetanse i slikt tverrfaglig samarbeid bør legges allerede i utdanningen.

På sidene våre for høyere utdanning finner du stoff som er relevant for universitet og høgskoler innenfor fagområdene kosthold og fysisk aktivitet. Vi har også en ressursbase hvor du finner konkrete verktøy og læringsressurser fordelt på alderstrinn og fagområde, som alle kan brukes i studentundervisning.