Forskning og aktuell litteratur

Her finner du forskning og aktuell litteratur innenfor senterets fagområder.

Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen

Boken fremhever mat og måltider som arena for barns fysiske, psykiske og sosiale helse, utvikling av mat- og smakskultur, dannelse, språkutvikling, lek og kreativitet

Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen – barnehagen som arena for folkehelsearbeid

Denne boka fokuserer på måltider og fysisk aktivitet i barnehagen, og har eit innhald som kan bidra til refleksjon rundt barnehagen si rolle i folkehelsearbeidet.

Maltider og fysisk aktivitet i barnehagen

Matlyst – en håndbok når måltidet blir en utfordring

Håndbok som er tenkt som en praktisk oppslagsbok for personer som arbeider med eller har nær kontakt med barn med spisevansker og utfordringer rundt måltidet.

Matlyst3

Matglede i barnehagen

Måltider i barnehagen er en god anledning til hygge og sosialt samvær, men også en arena for læring. I denne boken gir forfatterne Guri Langholm og Elly Herikstad Tuset et innblikk i barns spise- og smaksutvikling, teori om ernæring og kosthold og måltidets pedagogiske funksjon, alt knyttet til praksis.

Skjermbilde matglede i barnehagen

Kokebok for alle

Kokeboken fra Helsedirektoratet som kan hjelpe deg med oppskrifter til sunn og god mat i barnehagen. Oppskriftene er lett å følge og tar utgangspunkt i kostrådene.

 kokebok_for_alle_1280

Bevegelsesglede i barnehagen

Boken inneholder mange gode forslag til fysiske aktiviteter og leker for barn i barnehagen.
«Man kan ikke planlegge bevegelsesglede, men man kan tilrettelegge for det»

 bevegelsesglede

Kokebok for alle

kokebok_for_alle_1280Kokebok for alle» er en grunnleggende kokebok for den som vil lage god og sunn mat! Selv uten mye forkunnskaper vil du lykkes med å lage mat etter oppskriftene. Her finner du matretter som passer både for små og store i barnehagen.

Les om kokebok for alle

 

 Bok: Matlyst – en håndbok når måltidet er en utfordring

Matlyst3Håndbok som er tenkt som en praktisk oppslagsbok for personer som arbeider med eller har nær kontakt med barn med spisevansker og utfordringer rundt måltidet.

Les om boken her

 

 

Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling

AktivitetshaandbokenAktivitetshåndboken er tenkt som et verktøy i arbeidet med å tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet. Her presenteres anbefalinger på individ- og
gruppenivå, og et eget kapittel omhandler barn og unge.

Les om aktivitetshåndboken

 

Bok: Læring og trivsel i en helsefremmende skole

laring og trivsel i en helsefremmende skoleI følge opplæringsloven skal skolen bidra til å fremme elevers helse, trivsel og læring. Boken «Læring og trivsel i en helsefremmende skole» er en praktisk og nyttig liten bok om helsefremmende skoler og hvordan lærere kan legge til rette for en helsefremmende skole i praksis.

Les om boken her

 

Forskning: Betydningen av fasiliteter for fysisk aktivitet i skolen

Ingrid_bilde1_bFlere nye studier peker på viktigheten av å skape et godt fysisk miljø i skolen, med fasiliteter inne og ute, som legger til rette for at barn og unge kan være i fysisk aktivitet når de er på skolen. Her presenteres noe av den forskningen som viser til sammenhenger mellom fasiliteter i skolen, strategier for å fremme fysisk aktivitet og aktivitetsnivå blant elevene.

Les mer her

 

 

Forskning: Dansk rapport om effekten av fysisk aktivitet i skolen på barns læring, trivsel og helse

Dansk Rapport1

I denne danske rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse er den vitenskapelige litteraturen om effekten av fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og helse blitt samlet.

Les mer her

 

Forskning: Helse og trivsel blant barn og unge – HEMIL-rapport 2016

hemilrapportRapporten presenterer utvalgte resultater fra spørreundersøkelsen ”Helsevaner blant skoleelever – En WHO-undersøkelse i flere land” (HEVAS).

Les mer her