Nettverk og organisasjoner

Nettverk for ansatte i barnehagelærerutdanninger som underviser i mat og måltider

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har etablert et nettverk for ansatte i barnehagelærerutdanninger som underviser i mat og måltider. Formålet med nettverket er blant annet erfaringsutveksling, fag- og kompetanseutvikling innenfor fagområdet mat og måltider i barnehagen.

Nettverk for barnehagelærerutdanning i mat og måltid

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

Boys sitting on pile of exercise mats in school hallNettverket ble etablert i 2016 og har til hensikt å skape et nasjonalt engasjement om forskning på kroppsøving og idrettsfag, være et samlingspunkt for kunnskapsutviklingen og å være et kontaktpunkt for kommunikasjon og formidling for å imøtekomme samfunnets kunnskapsbehov på feltet.

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

 

Landslaget for mat og helse i skolen

LMFSLMHS er en ideell og faglig medlemsorganisasjon og har som formål å styrke opplæringen i det allmenndannende faget Mat og helse i grunnskolen, og studiefaget i høyere utdanning og forskning. LMHS gir ut tidsskriftet «Mat og helse i skolen» og har ellers samlet fagartikler og nyttig stoff for Mat og helse-lærere på sine nettsider.

Landslaget for mat og helse i skolen

 

Landsforeningen av Helsesøstre

lahLandsforeningen av helsesøstre (LaH NSF) er Norsk sykepleierforbunds eldste og største faggruppe. LaH NSF har blant annet til formål å bidra til fag- og kunnskapsutvikling og til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk.

Landsgruppen av helsesøstre NSF

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NasjonalforeningenNasjonalforeningen for folkehelse er en frivillig organisasjon som blant annet jobber med å fremme sunne levevaner. Nasjonalforeningen for folkehelsen har laget et digitalt undervisningsopplegg om kropp og helse for hele grunnskolen.

Nasjonalforeningen.no

 

Kreftforeningen – forebygging

kreftforeningenKreftforeningen har en egen nettside med ressurser for helsestasjon, skole og barnehage. Temaene omhandler soling, tobakk/snus, alkohol, fysisk aktivitet og kosthold.

Kreftforeningen.no

 

 

Skolehage.no

skolehagenSkolehage.no er opprettet av Norges Naturvernforbund med støtte fra
Utdanningsdirektoratet. Her finner du alt om skolehagen som en arena for tverrfaglig levende læring.

Skolehage.no

Friluftsrådenes landsforbund

Friluftsradenes LandsforbundFriluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd.

Friluftsrådenes landsforbund