Retningslinjer og anbefalinger

Her finner du sentrale anbefalinger og retningslinjer fra helse- og utdanningsmyndigheter innenfor senterets mandat og fagområder.

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

anbefaling 0-5arI 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere anbefalinger. I følge anbefalingene bør barn og unge utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet

 

Retningslinjer for skolemåltidet

Skolemåltid

De nye nasjonal faglige retningslinjene for mat og måltider i skoler gir anbefaling om gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og miljøhensyn.

Retningslinjer for skolemåltidet

 

 

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Retningslinjene for mat og måltider i barnehagen

 

 

Anbefaling om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

anbefalinger

Denne rapporten fra Helsedirektoratet formidler helsemyndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Den skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse.

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

 

 

 

Miljø og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljo og helse

Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av forskriften i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Miljø og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

 

 

Miljø og helse i skolen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Milo og helse i skolenDenne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

 

 

 

Matportalen

matportalen

Matportalen er et nettsted utarbeidet av Mattilsynet og Helsedirektoratet m.fl. som formidler informasjon fra offentlige myndigheter om sunn og trygg mat og kosthold for barn.

Om matportalen