Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen

I forbindelse med ny Rammeplan for barnehagen arrangerte vi implementeringskonferansen; Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen. Konferansens tema var knyttet opp mot nytt innhold i rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse.

 

Program for konferansen

Presentasjonene

Åpning av konferansen ved Senterleder Ingrid Leversen og
Prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten

«Bra mat i barnehagen» ved Ida Sophie Kaasa, Helsedirektoratet

Ida Sophie Kaasa sin presentasjon som pdf

«Mat og helse i barnehagen» ved Margareth Eilifsen, HVL

 Margareth Eilifsen sin presentasjon som pdf
NB: «Eilifsen viser til GoBaN-prosjektet, men rett henvisning skal være «Blikk for barn»-prosjektet og Ellen Os.»

 

«Måltidet i lys av identitet og kultur» ved Eva Mila Lindhardt, HVL

Eva Mila Lindhardt sin presentasjon som pdf

«Måltid – tid for glede og fellesskap» ved Målfrid Bleka, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Målfrid Bleka sin presentasjon som pdf

«Fysisk aktivitet i barnehagen» ved Ingrid Leversen, MHFA

 Ingrid Leversen sin presentasjon som pdf

«Kunsten å spise» ved Elna Thurmann-Nielsen. Spesialpedagog ved
Nasjonal kompetansesenter for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker.

«Sapere – en metode for å utvikle barns smaksopplevelser og glede rundt mat»
ved Lene Bakke, MHFA.

Lene Bakke sin presentasjon som pdf

«Mataktivitet og medvirkning» ved Kari Ryslett, HiV

 Kari Ryslett sin presentasjon som pdf

«Folkehelseprosjektet i Bydel Grorud» ved Julie Dønnestad, Prosjektleder

Julie Dønnestad sin presentasjon som pdf