Mat og helse i framtidens skole

7. april 2016 arrangerte senteret en konferanse i Bergen om mat og helse i framtidens skole. Konferansen var et samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen og Høgskolen i Bergen, seksjon for mat og helse.

Foto: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Tema for konferansen var mat og helsefagets rolle i framtidens skole.

Målgrupper var alle som underviser i mat og helse i skolen, øvrige lærere, skoleledelse, og ansatte ved universitet og høgskoler som tilbyr fordypning i mat og helse.

Gjennom dagen ble det holdt innlegg som omhandlet blant annet: refleksjoner over egen praksis, gode erfaringer fra mat- og helseundervisning, matglede og fagkunnskap, ny forskning på fagområdet, og hva som bør være kjerneområdene i mat- og helsefaget i framtidens skole.

Livsmestring var et ord som ble nevnt flere ganger under konferansen. Mat- og helsefaget skal gi barna kunnskap om det å møte livet praktisk, sosialt og personlig. Dette handler i stor grad om gi dem livsmestring og det at elevene opplever motivasjon og mestring når det gjelder å ta ansvar for eget liv.

I den nye stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, som ble lansert 15. april, blir folkehelse og livsmestring løftet fram som et av tre tverrfaglige områder som skal prioriteres i skolen. De andre tverrfaglige områdene er bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

 

Foto: Helsedirektoratet
Foto: Helsedirektoratet

Konferansen ble åpnet med foredraget «En satsing på ungdom og skolemat» v/ Linda Granlund divisjonsdirektør for divisjon folkehelse i Helsedirektoratet. Hun snakket blant annet om hvor stort helsepotensiale er i riktig kosthold, og viktigheten av praktiske matlagingsferdigheter blant barn og unge. Dette er noe av det som blir fokus i den nye handlingsplanen for bedre kosthold 2017-2021

 

 

 

 

 

LMFS
Landslaget for mat og helse i skolen

Landslaget for mat og helse i skolen var en arrangørene for konferansen. LMHS er en ideell og faglig medlemsorganisasjon og har som formål å styrke opplæringen i det allmenndannende faget Mat og helse i grunnskolen, og studiefaget i høyere utdanning og forskning. LMHS gir ut tidsskriftet «Mat og helse i skolen» og har ellers samlet fagartikler og nyttig stoff for Mat og helse-lærere på sine nettsider.

Landslaget for mat og helse i skolen

Epostadr. post@matoghelse.org

 

 


 

Konferanseprogram

Presentasjoner fra konferansen:

En satsing på ungdom og skolemat ved Linda Granlund

Hvor usunne er egentlig tenåringer i Bergen idag? ved Katina Handeland

Om Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Ingrid Leversen

Hvordan åpne seg for en ukjent matverden, ved Karen Lassen

Ernæringskvalitet og forestillinger om skolemat ved Eldbjørg Fossgard og Tormod Bjørkkjær