Ny ressurs om tilpasset opplæring i kroppsøving

Læringsutfordringer forbindes gjerne med utfordringer knyttet til teoretiske fag som krever mye stillesitting og konsentrasjon, men elever med læringsutfordringer kan også ha utfordringer innenfor kroppsøvingsfaget. Denne nye ressursen gir tips til hvordan du som lærer i faget kan inkludere elever med læringsutfordringer på en god måte i din undervisning.

Foto: Johner.se

Mange forbinder gjerne læringsutfordringer med utfordringer knyttet til teoretiske fag som krever mye stillesitting og konsentrasjon, men elever med læringsutfordringer kan også ha utfordringer innenfor kroppsøvingsfaget. Dette være seg gjennom muntlige beskjeder, forståelse av arbeidsoppgaver, regler og fair play, i interaksjon og samhandling med medelever gjennom fysisk aktivitet og læring av nye øvelser.

I denne nye ressursen er temaet hvordan en kan inkludere elever med læringsutfordringer i kroppsøving – eksemplifisert ved diagnosen ADHD .
Ressursen inneholder tre informerende videoer hvor du får vite mer om hva ADHD er, hvilke didaktiske implikasjoner som er viktige for inkludering av disse elevene i kroppsøvingsfaget og styrkene til elever med denne type læringsutfordring.

Den nye ressursen om tilpasset opplæring i kroppsøving finner du her