Nye tiltak for en bedre svømmeopplæring

Kunnskapsdepartementet har lagt frem nye tiltak for en bedre svømmeopplæring. Tiltakene består blant annet av innføring av en ferdighetsprøve i svømming for elever på første til fjerde trinn i barneskolen.

Foto: Johnèr.se

Den 19. august lanserte Kunnskapsdepartementet seks nye tiltak for en bedre svømmeopplæring.

  1. En ferdighetsprøve i svømming innføres fra skoleåret 2016-2017. Prøven er frivillig det første året og blir deretter obligatorisk. Ferdighetsprøven innebærer at elevene skal gjennomføre delprøver underveis i løpet av 1.-4. årstrinn.
  2. Ny nettside for ressurser i svømmeopplæringen.
  3. Kurs i svømming og livredning for lærere starter i 2017.
  4. Støtte til samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner/skoler.
  5. Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager (25 millioner i 2016). Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.
  6. Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever (10 millioner i 2016). Hovedmålgruppen er minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan omfattes av ordningen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet vil få oppdrag knyttet til punkt 2 i listen over.  En del av dette oppdraget vil være å samle informasjon om god svømmeopplæring og gjøre dette tilgjengelig på en egen nettside for svømmeopplæring. Denne nettsiden skal blant annet inneholde forslag til gode undervisningsopplegg lærerne kan ta i bruk og praktisk informasjon til skoler om hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner og andre kommuner.

Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her