Nytt nettverk for barnehagen

Det er opprettet et interimstyre for et nytt nettverk for barnehagen: Nasjonalt nettverk for Kropp, bevegelse og helse i barnehagen

11-12 juni var ansatte fra Høgskulen på Vestlandet, Oslo Met, Dronning Maud Minne Høgskole og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, samlet på Dronning Maud Minne Høgskole i Trondheim. 

Målet med samlingen var å utveksle erfaringer med undervisning, organisering og forskning knyttet til fysisk aktivitet / fysisk fostring i barnehagelærerutdanningen. 

Et av målene med samlingen var å diskutere muligheten for å opprette et Nasjonalt nettverk for Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Det ble opprettet et interimstyre for dette nettverket som har fått i oppdrag å jobbe frem et Nasjonalt nettverk for Kropp, bevegelse og helse i barnehagen med en oppstartsamling på HVL i Bergen juni 2019.

Interimsyre for Nasjonalt nettverk for Kropp, bevegelse og helse i barnehagen fv: Olav Bjarne Lysklett (DMMH), Heidi Osnes (OsloMet), Karen Klepsvik (HVL Bergen), Kjersti Johannessen (HVL Sogndal), Amund Langøy (mhfa)