Ansatte

ingrid2Ingrid Leversen – Senterleder
Bakgrunn: Ph.d.-grad og hovedfag i helsepsykologi og helsefremmende arbeid fra Universitetet i Bergen. Utdannet sykepleier. Har mange års erfaring med forsknings- og prosjektarbeid om helsevaner, psykososialt miljø og trivsel blant barn og unge.
+47 55 58 75 33/408 51 895
Ingrid.leversen@hvl.no
henning2Henning Klafstad – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Master of Arts in Interactive Multimedia fra Bath University College.
20 års erfaring innen multimediaproduksjon, Prosjektutvikling, og ledelse ved Senter for nye medier, HiB.
+47 55 58 59 20
Henning.klafstad@hvl.no
Marte Gausvik Musland – Rådgiver (i permisjon)
Bakgrunn: Mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi fra UiB, og bachelorgrad i folkehelsearbeid fra UiA. Erfaring fra forskning og prosjektarbeid innenfor temaene helsevaner-, sosial ulikhet- og miljøfaktorer blant barn og unge.
+47 55 58 70 28
Marte.Gausvik@hvl.no
Ann-Helen Odberg – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Hovedfag i idrettsvitenskap fra NIH. Førstelektor og mange års erfaring fra UH sektoren. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fysisk aktivitet, idrett, kroppsøvingsfaget og didaktiske praksiser. Erfaring med strukturelle folkehelsetiltak i arbeid med barn og unge på ulike arenaer.
+47 55 58 58 78
Ann-Helen.Odberg@hvl.no
Lene Bakke – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Mastergrad i human ernæring, har studert næringsmiddelteknologi og er utdannet kokk. Har grunnfag i psykologi og pedagogikk. Erfaring fra UH-sektor med undervisning, forskning og utviklingsarbeid innen folkehelse, mat og helse i skolen og i barnehagelærerutdanningen.
+47 55 58 56 70
Lene.bakke@hvl.no 

Therese Halvorsen Røst – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Ph.d. i klinisk biokjemi og har mange års erfaring fra Universitetet i Bergen med forskning og studentveiledning på prosjekter innen livsstilssykdommer. Har også erfaring fra Høgskolen i Bergen med undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid innen folkehelse, mat og helse i skole og barnehage.

+47 55 58 70 73

 Therese.halvorsen.rost@hvl.no  

Hege2Hege Eikeland Tjomsland – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Doktorgrad i helsefremmende arbeid fra UiB. Utdannet pedagog og har erfaring fra UH-sektoren med undervisning i pedagogikk. Forskningsfelt: Utvikling og evaluering av helsefremmende tiltak i skolen. Er også ansatt som førsteamanuensis på HiHM.
+47 55 58 79 49
Hege.Eikeland.Tjomsland@hvl.no

Amund Langøy – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Master i Idrettsvitenskap fra HINT. Førstelektorkandidat med erfaring fra UH sektoren. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget, friluftsliv og ledelse. Jobber også ved Idrettsseksjonen ved NLA Høgskolen i Bergen
+47 55 58 70 66
Gisle Vedvik Tjellaug – Rådgiver
Bakgrunn: Master i Idrettsvitenskap, bachelor i Idrett, fysisk aktivitet og helse, og PPU fra HVL. Erfaring fra prosjekt og forskingsarbeid innen fysisk aktivitet, overvekt og fysisk form i skolen.
+47 55 58 75 41
Gisle.Tjellaug@hvl.no
Vegard Birkeland – Rådgiver
Bakgrunn: Mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU, bachelorgrad i Idrett og Kroppsøving, og PPU fra HISF. Erfaring fra prosjekt og forskningsarbeid innen fysisk aktivitet, stillesitting og utholdenhetstrening.
+47 55 58 78 20
Vegard.Birkeland@hvl.no
Mirjam Kristoffersen – Rådgiver
Bakgrunn: Grunnskolelærerutdanning og Master i fysisk aktivitet og kosthold fra Høgskulen på Vestlandet. Erfaring fra grunnskolen og jobbet som miljøterapeut med enslige mindreårige flyktninger under barnevernstjenesten.
+47 55 58 56 77
Mirjam.Kristoffersen@hvl.no
Robert Brankovic – Rådgiver
Bakgrunn: Mastergrad i idrettsvitenskap fra UiA, og bachelorgrad som faglærer i kroppsøving og idrett fra INN. Erfaring med opplæring og rehabilitering av pasienter i Helse Bergen og som lærer i grunnskolen og vgs. Har også erfaring med undervisning ved UiA og NIH. Jobber også ved Olympiatoppen Vest.
+47 55 58 56 60Robert.Brankovic@hvl.no