Oppdragsbrev

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet mottar årlige oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet. Alle de ti nasjonale sentrene mottar et felles oppdragsbrev, i tillegg til et senterspesifikt oppdragsbrev. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet får oppdrag både fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Oppdragsbrev for 2017 til de nasjonale sentrene

Oppdragsbrev senterspesifikk del 2017 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Oppdragsbrev for 2016 til de nasjonale sentrene