Rapportportal for barnehagene

Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge ved hjelp av den nye åpne delen av barnehageportalen BASIL. Rapportportalen i BASIL inngår som første del i arbeidet med publiseringsløsning for barnehageinformasjon, hvor det er tatt sikte på en utvikling i tre trinn. Inntil nå har portalen vært lukket for andre enn ansatte […]

trehjulsykkel
Attribution Foto: Pink Sherbet Photography

Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge ved hjelp av den nye åpne delen av barnehageportalen BASIL.

Rapportportalen i BASIL inngår som første del i arbeidet med publiseringsløsning for barnehageinformasjon, hvor det er tatt sikte på en utvikling i tre trinn. Inntil nå har portalen vært lukket for andre enn ansatte i Udir og i barnehager, kommuner og fylkesmenn. Nå er rapporteringsdelen åpnet.

Når statistikkportalen er åpnet, vil den inneholde alle tilgjengelige indikatorer og statistikk på barnehageområdet. I statistikkportalen vil man ikke ha inngang til enkeltbarnehager, men vil presentere aggregert statistikk etter tema som for eksempel barn og personale.

I det neste trinnet skal det utvikles et nytt innhold og skreddersydd design rettet mot foreldre. Dette vil gjøre det enklere for foreldre å finne frem til samlet relevant informasjon for den eller de barnehagene de er interessert i.

Her finner du den nye nettportalen: http://basilaapenrapport.udir.no/