Tilrådingar for handtering av nøtteallergi i barnehagar og skolar

Tiltak for barnehagar og skolar ved forekomst av nøtteallergi. Handtering av alvorlege allergiske reaksjonar på nøtter.

Disse tilrådingane gir helsetenesta, skolar, barnehagar og føresette konkrete tilrådingar for korleis ein kan og bør handtere alvorlege nøtteallergiar.

Tilrådingane vert utgjevne av Helsedirektoratet og er utarbeidd av ei tverrfagleg gruppe med medlemmer frå både spesialist- og primærhelsetenesta. Brukarperspektivet er teke vare på ved Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Råda er basert på fagleg konsensus frå eit samla fagmiljø, og på erfaringar frå praksis i kommunehelsetenesta.

Gå til Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler

 

Se også Hurra, en allergisk gjest!

Praktisk informasjonshefte til serveringsstader frå Norges Astma- og Allergiforbund.