Barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder – informasjonsfilm på flere språk

«Barns motoriske utvikling første leveår» er en film som gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk det første leveåret fra 0-15 måneder.

«Barns motoriske utvikling første leveår» er en film som gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk det første leveåret fra 0-15 måneder.

Filmen er tilrettelagt for helsestasjoner og helsesøstre og kan benyttes som en informasjonsfilm til foreldre som viser hvordan et normalutviklet barn utvikler seg. Hele filmen kan sees i sin helhet, men den er også mulig å se i sekvenser. Filmen er delt inn i fire sekvenser tilpasset alder og utvikling på barnet og tilpasset helsekontroller på helsestasjonene:

  1. sekvens: 0-3 måneder
  2. sekvens: 3-5 måneder
  3. sekvens: 5-9 måneder
  4. sekvens: 10-15 måneder

Hvordan kan du bruke filmen på din helsestasjon?

Her er et eksempel på hvordan filmen kan benyttes i forbindelse med helsekontroller:

  • Under hjemmebesøk til familien eller første kontroll på helsestasjon ca. en uke etter fødsel, kan helsesøster gjøre foreldre oppmerksom på filmen i tilknytning til aktuelt tema . Helsesøster kan da formidle nettadressen og oppfordre begge foreldre til å se den første sekvensen 0-3 måneder sammen.
  • Under konsultasjon ved 2-4 uker, kan helsesøster etterspørre om de har sett sekvensen 0-3 måneder. Dersom foreldrene ikke har det, kan en prøve å settes av tid til å se gjennom denne sammen med foreldre under helsekontrollen.
  • Ved helsekontroll 4 måneder kan helsesøster vise de to neste sekvensene (3-5 mnd. og 5-9 mnd) i tilknytning til temaet motorisk utvikling.
  • Siste sekvens 10-15 måneder kan vises ved konsultasjonen på 10 måneders kontroll.

 

Filmen finnes på fire forskjellige språk: norsk, engelsk, somali og arabisk. Den norske og engelske versjonen er tekstet, og for å få opp denne må en aktivere tekstfunksjonen. Denne finner en som ikon nede på spillelinjen i avspillingsvinduet.