Bra mat i barnehagen – råd, tips og oppskrifter

Heftet gir gode tips, råd og oppskrifter skreddarsydd for barnehagebarn.

Bra mat i bhgBra mat i barnehagen byggjer på dei nasjonal retningslinje for mat og måltid i barnehagen. Heftet er utarbeida av Helsedirektoratet og blir utgitt i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Last ned Bra mat i barnehagen (pdf)

 

Forankring til rammeplan

Personalet skal kjenne og praktisere nasjonale føringar for helsefremjande og førebyggjande tiltak som gjeld barn.

Refleksjon til eigen praksis

I kva grad har alle tilsette kjennskap til retningslinja for mat og måltid i barnehagen?

I kva grad vert det sett av tid til å vurdere det daglege mattilbodet opp mot nasjonale føringar?