Fiskesprell

På Fiskesprell sine nettsider finn du informasjon om kurs og materiell, fiskeleksikon og mange gode oppskrifter.

Fiskesprell er eit nasjonalt kostholdsprogram, og eit ledd i det forebyggjande folkehelsearbeidet i fylkeskommunane. Fiskesprell har som mål å bidra til at barn og unge et meir fisk i tråd med kostråda frå Helsedirektoratet.

På nettsida finn ein informasjon om kurs og inspirasjonsmateriell og barnevenlege fiskerettar.

Meir om Fiskesprell for tilsette i barnehagar og SFO

Meir om Fiskesprell for tilsette på barneskule

Meir om Fiskesprell for tilsette på ungdomsskule

Meir om Fiskesprell for elevar på Barne- og ungdomsarbeid vgs