Friluftsliv i barnehagen

I et videoforedrag presenteres her ulike former for friluftsliv i barnehagen og hvorfor naturopplevelser er viktig for barn.

Ifølge rammeplan for barnehager skal barn få oppleve å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. Barnehagen skal også bidra til at barna får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.

I dette foredraget med Amund Langøy får du eksempler på hva det kan innebære. Amund trekker frem både barneperspektivet og voksenrollen i møte med naturen.

 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan vi  legge til rette for at barna får gode opplevelser med friluftsliv gjennom hele året?
  • Hva er vi god på og hva kan vi bli bedre på?
  • Hvordan kan vi ansatte være gode friluftsliv rollemodeller for barna og for hverandre?