Håndvask og hygiene i barnehagen

«Ren hånd» er et undervisningsopplegg for fremme gode vaner for håndvask og hygiene i barnehagen.

«Ren hånd» er utviklet for både personale og barn i barnehagen av Helsevernetaten i Bergen kommune.

Kommunen tilbyr en sertifisering for barnehager i Bergen. Andre kommuner og barnehager kan benytte idé og opplegg.

«Ren hånd» inneholder:

  • Håndvaskesangen
  • Filmen «Det øye ikke kan se» (for personale)
  • Oppgaver for barn og personale

Gå til Ren hånd

Forankring i rammeplan for barnehager

Personalet skal bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om hygiene.

Refleksjon i praksis

Hvordan er barnehagens rutiner for håndvask?

Hvordan involverer barnehagen foreldre og foresatte?