Kampanjefilmer fra «Skolemateksperimentet»

Hensikt med filmene i «Skolemateksperimentet» er at elevene opplever skolemåltidet som ”viktig for meg”. Ikke bare for helsa, men også innsatsen de ønsker å legge i skolearbeidet, og for det sosiale miljøet og trivsel på skolen.

Foto: Helsedirektoratet

Kampanjen består av to filmer der fire tiendeklassinger tester sine skolematvaner på en førsteklasse, og observerer hvordan maten påvirker elevene og klassen. Dette danner grunnlag for refleksjon rundt hva et sundt skolemåltid kan bestå av, og hvorfor det er viktig. Målet er at elevene opplever skolemåltidet som ”viktig for meg”. Ikke bare for helsa, men også innsatsen de ønsker å legge i skolearbeidet, og for det sosiale miljøet og trivsel på skolen. Kampanjefilmene egner seg godt til bruk i undervisning, i foredrag eller som oppspark til diskusjon på foreldremøter.

Filmene finner du her