Kartlegging og vurdering av mattilbudet i barnehagen

Dette kartleggingsverktøyet gir deg oversikt over mattilbudet i din barnehage og er en pekepinn på hvordan dere ligger an i etterfølgelsen av Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Kartleggingsverktøyet kan være til hjelp for å vurdere hvordan barnehagen følger retningslinje for mat og måltider i barnehagen (Helsedirektoratet 2007).

Gå til Kartleggingsverktøy for mat og måltider i barnehagen

 

Verktøyet kan

  • gi ledelsen og andre ansatte informasjon om hva de lykkes med og hvor det er et forbedringspotensiale.
  • dokumentere standarden på mattilbudet i barnehagen og kan dermed inngå i barnehagens kvalitetssikringssystem.
  • skape grunnlag for diskusjon og prioriteringer blant personalet.
  • skape grunnlag for diskusjon i foreldregruppen.
  • skape grunnlag for tilbakemelding til foreldre og barnehageeier.

 

Forankring til rammeplan

Personalet skal kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn.

 

Kartleggingsverktøyet er utviklet av: Asle Holthe, Eli Kristin Aadland, Hege Wergedahl, Lene Bakke, Høgskulen på Vestlandet.