Kompetanseutvikling gjennom webinar

I løpet av 2017 og 2018 har Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangere flere gratis webinarer for barnehageansatte.

Opptak av gjennomførte webinarer

Mat og måltid i et folkehelseperspektiv

Rammeplan for barnehagen vektlegger at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Årets første webinar hadde fokus på hvorfor og hvordan barnehagen er en viktig arena for folkehelsearbeid. Webinaret var en pilot for å prøve ut webinar som metode for kompetanseutvikling.
Her er et opptak fra Mari Helene Kårstad (Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet) sin presentasjon.

Refleksjon rundt mat og måltid i et folkehelseperspektiv

  • Hvordan kan måltidet i vår barnehage danne et godt grunnlag for å utvikle barns matglede og sunne helsevaner?
  • Hvordan kan vår barnehage tilby et helsefremmende kosthold i barnehagen?
  • Hvordan kan barna i vår barnehage medvirke i aktiviteter knyttet til måltid, både før under og etter måltidet?

Spise- og smaksutvikling

Spise- og smaksutvikling handler om hvordan barn lærer å spise og lærer å like forskjellig type mat. Webinaret ble ledet av Elna Thurmann-Nielsen (Spesialpedagog) og Helle Schiørbeck (Psykologspesialist) ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, Oslo Universitetssykehus.
Her er et opptak fra Elna Thurmann-Nielsen sin presentasjon.

Refleksjon rundt spise- og smaksutvikling

  • Hvordan legger vi til rette for å få til et hyggelig måltid og spisemiljø?
  • Har vi hensiktsmessige matregler i barnehagen vår?
  • Hvordan får vi til mestringsfølelse og medvirkning i måltidsituasjon?
  • Hvordan tilrettelegger vi for at alle barn får nok tid til å lære å like ulik mat?

 

Bra mat for barn!

Webinaret omhandlet anbefalt sammensetning av kosthold og måltider i barnehagen og hva det kan være viktig å vektlegge i planlegging av mat og måltider.

Webinaret ble ledet av Mari Helene Kårstad (klinisk ernæringsfysiolog) ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Mari og Ida Sofie Kaasa (rådgiver) fra Helsedirektoratet svarte på spørsmål og innspill til Retningslinje for mat og måltid i barnehagen som nå revideres.

Barns medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter

I følge ny Rammeplan for barnehager skal barnehagen ivareta barns rett til medvirkning. Dette webinaret tar for seg hvordan barnehager kan la barn medvirke i mat- og måltidsaktiviteter. Barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i veien fra mat til måltid. Personalet må dermed legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Fokuset i dette webinaret var å se på mulighetene som ligger i det å la barna medvirke i mat- og måltidsaktiviteter, og hvordan en gjennom utforskning og undring kan skape engasjement og matglede hos barna.

Webinaret ble ledet av Lene Bakke, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

 

Mat og religion i barnehagen

Hvordan er koblingen mellom mat og religion i barnehagen? Kan denne koblingen være til besvær eller kilde til glede i en barnehagehverdag?
Webinaret vil bli koblet til rammeplanens fagområder, etikk, religion og filosofi.

Webinaret ble ledet av Eva Mila Lindhardt. Eva underviser og forsker i tilknytning til RLE i barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning ved HVL, Bergen.

 

Friluftsliv i barnehagen

Hva er friluftsliv- og naturopplevelser for barn og hvorfor er det viktig at barn får slike erfaringer.?
Ifølge rammeplan for barnehager skal barn få oppleve å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.

I dette webinaret har vi sett på ulike former for friluftsliv i barnehagen. Amund Langøy trekker frem både barneperspektivet og voksenrollen i møte med naturen.

Amund er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.