Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Kosthåndboken er et verktøy for de som skal produsere og servere mat i institusjoner og vil derfor være nyttig for elever som tar Restaurant- og matfag samt Helsearbeiderfag.

Kosthåndboken er utarbeidet av Helsedirektoratet for de som skal produsere og servere mat i institusjoner. Boken vil være nyttig for elever som tar Restaurant- og matfag samt Helsearbeiderfag. Håndboken beskriver kostholdshensyn i ulike livsfaser, religiøse og kulturelle kostholdshensyn, og gir en utfyllende beskrivelser de ulike kosttypene som benyttes i helseinstitusjoner. ​Kosthåndboken er ment som et hjelpemiddel for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. ​​​​ God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Kosthåndboken vil blant annet styrke ernæringskompetansen i helse- og omsorgstjenesten og være et verktøy for å implementere relevante nasjonale faglige retningslinjer.

Kosthåndboken finner du her