Mål, vekt og porsjonsstorleikar for matvarer

Kva veg maten vi et og kor store er eigentleg porsjonane? Kor stor er ein liten kopp og kor mykje tek ei måleskei?

Foto: Offset.com

I forsking og i undervisningssamanheng, i planlegging av kosthald og i kosthaldsrettleiing  treng ein standardmengder og -storleikar for matvarer. I heftet «Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer» frå Mattilsynet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet finn du akkurat dette, både på norsk og engelsk. Heftet er ei revidering av heftet «Mål og vekt for matvarer» (Landsforeningen for kosthold og helse, 1989) som i mange år var standardreferansen for vekt og porsjonsstorleikar for matvarer.

Heftet «Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer» finn du her