Mat og helse-pakken: Høytid

Denne undervisningspakken består av tre økter som gir elever på 5.-7. trinn erfaring med både gjærbakst, tradisjonelle julekaker og julemat, samt innsikt i hvordan våre tradisjonelle retter har blitt til med utgangspunkt i råvaretilgang, lagringsbehov og økonomiske ressurser. Øktene gir rom for refleksjon over høytider og matskikker i ulike kulturer. Den siste økten gir også elevene erfaring med hygiene og trygg mat. Undervisningspakken har hovedfokus på matkultur, men bygger på kompetansemål fra både mat og livsstil og mat og kultur.

Økt 1: Julebakst

I denne økten får elevene erfaring med å følge en oppskrift gjennom å bake julekaker og lussekatter. Økten gir rom for å sette fokus på matkultur og tradisjoner knyttet til julebakst. Det er også naturlig å prate om historien bak Luciafeiringen og om hvilken plass julekaker har i julen og i andre høytider.

 

Økt 2: Høytidsmåltid

I denne økten får elevene erfaring med å tilberede et tradisjonelt høytidsmåltid, dekking av bord, samt rollene som både vertskap og gjest. Dette kan gi dere en unik mulighet til å prate om elevenes egne tradisjoner og hvordan de er like/ulike med andre kulturer.

 

Økt 3: Hygiene og rengjøring

Denne økten er lagt opp slik at elevene skal samarbeide om – og få erfaring med – rengjøring og hygiene på kjøkkenet. Dette gir en fin anledning til å prate med dem om hva som er trygg mat og hvordan man lagret og konserverte mat tidligere. Økten kan avsluttes med varm gløgg og resten av julekakene dere lagde for to økter siden.

Hva undervisningspakken inneholder

Lærermateriale

Hver økt i denne undervisningspakken er knyttet opp mot spesifikke kompetansemål i gjeldende læreplan i mat og helse og du vil finne forslag til læringsmål i lærermaterialet (PDF). Der vil du blant annet også finne forslag til læringstilnærming, tilpasset opplæring, samtale og refleksjon sammen med elevene. På baksiden av lærermaterialet er det skissert hvordan økten praktisk kan gjennomføres. Hver økt har en egen tidsplan som viser hvor lang tid du bør beregne til de ulike elementene i undervisningen. Tidsplanen tar utgangspunkt i at du har to timer til rådighet. Denne er et forslag som er ment som hjelp i organiseringen, og kan selvsagt tilpasses etter behov.

Elevmateriale

Det er også utviklet elevmateriale til hver økt. Dette ligger som PDF og er ment til utskrift slik at elevene kan sette materialet inn i en egen perm, som til slutt kan bli deres personlige kokebok. Elevmaterialet er å finne både på bokmål og på nynorsk.

Til hver økt får elevene læringsmål som samsvarer med de aktuelle kompetansemålene. Fagspesifikke begrep blir også forklart, og der det står oppført en oppskrift er også fremgangsmåten tydelig beskrevet. På baksiden av elevmaterialet er det oppført refleksjonsspørsmål som står i sammenheng med forslagene til læringsmål og samtale i lærermaterialet. Det er også laget rom for egne notater/tegninger.

Om Mat og helse-pakken

«Høytid» er den første i en rekke temabaserte undervisningspakker som vil komme fortløpende i Mat og helse-pakken. Etter hvert vil denne bestå av undervisnings- og læringsmateriell for et helt skoleår. Du står selvsagt fritt til å bruke enkeltøkter, men sammen skal øktene i en undervisningspakke legge grunnlaget for progresjon og dybdelæring hos eleven.

Mat og helse-pakken er ment å være til inspirasjon og hjelp i organisering og gjennomføring av både teoretiske og praktiske økter. Her vil du finne temabaserte pakker som inneholder 3-4 undervisningsøkter á 2 timer (120 minutter). Alt materiellet er gratis og nettbasert.