Mat og helse-pakken: Smak og sanseopplevelser

Denne undervisningspakken består av fire økter som gir elever på 5.-7. trinn erfaring med å bruke sansene sine og øvelse i det å sette ord på det de smaker. Gjennom undervisningspakken skal elevene få kunnskaper om hva smak faktisk er og at det er mer enn bare det som foregår i munnen når vi spiser, som avgjør smaksopplevelsen. Øktene gir også rom for refleksjon over sunne smakspreferanser. I et helsefremmende perspektiv kan denne kunnskapen, sammen med nysgjerrighet og utforsking av nye smaker, være med å legge grunnlaget for et sunt og variert kosthold. Undervisningen er lagt opp som èn introduksjonsøkt der elevene lærer om sanser og smaker gjennom ulike oppgaver, og tre matlagingsøkter der de skal lage supper, wok og Pasta Bolognese.

Økt 1: Sansene våre 

Gjennom de praktiske oppgavene som hører til denne økten, skal elevene få kunnskaper om hva smak faktisk er og at det er mer enn bare det som foregår i munnen når vi spiser, som avgjør smaksopplevelsen.

Økt 2: Fargerike supper

I denne økten får elevene øve seg å bruke de ulike sansene i selve matlagingen. Gjennom å lage ulike typer supper får elevene mulighet til å reflektere over hvordan lukt og synet av farger påvirker vår forventning til smak.

Økt 3: Wok med laks

I denne økten skal elevene fortsette å øve sitt «matspråk» og utfordre sine sanser og smaker. De skal erfare at det å wokke fisk og grønnsaker kan være en rask og god metode for å lage et sunt, billig, og ikke minst smaksrikt, måltid. De skal også lære at ved å gjøre små endringer i oppskriften kan de lage en helt annen wok, som både smaker og ser annerledes ut.

Økt 4: Pasta Bolognese

I denne økten er det italiensk mat- og måltidskultur som er i fokus, samtidig som elevene skal fortsette å øve sitt «matspråk».

Hva undervisningspakken inneholder

Lærermateriale

Hver økt i denne undervisningspakken er knyttet opp mot spesifikke kompetansemål i gjeldende læreplan i mat og helse og du vil finne forslag til læringsmål i lærermaterialet (PDF). Der vil du blant annet også finne forslag til læringstilnærming, tilpasset opplæring, samtale og refleksjon sammen med elevene. På baksiden av lærermaterialet er det skissert hvordan økten praktisk kan gjennomføres. Hver økt har en egen tidsplan som viser hvor lang tid du bør beregne til de ulike elementene i undervisningen. Tidsplanen tar utgangspunkt i at du har to timer til rådighet. Denne er et forslag som er ment som hjelp i organiseringen, og kan selvsagt tilpasses etter behov.

Elevmateriale

Det er også utviklet elevmateriale til hver økt. Dette ligger som PDF og er ment til utskrift slik at elevene kan sette materialet inn i en egen perm, som til slutt kan bli deres personlige kokebok. Elevmaterialet er å finne både på bokmål og på nynorsk.

Til hver økt får elevene læringsmål som samsvarer med de aktuelle kompetansemålene. Fagspesifikke begrep blir også forklart, og der det står oppført en oppskrift er også fremgangsmåten tydelig beskrevet. På baksiden av elevmaterialet er det oppført refleksjonsspørsmål som står i sammenheng med forslagene til læringsmål og samtale i lærermaterialet. Det er også laget rom for egne notater/tegninger.

Om Mat og helse-pakken

«Smak og sanseopplevelser» er den andre i en rekke temabaserte undervisningspakker som vil komme fortløpende i Mat og helse-pakken. Etter hvert vil denne bestå av undervisnings- og læringsmateriell for et helt skoleår. Du står selvsagt fritt til å bruke enkeltøkter, men sammen skal øktene i en undervisningspakke legge grunnlaget for progresjon og dybdelæring hos eleven.

Mat og helse-pakken er ment å være til inspirasjon og hjelp i organisering og gjennomføring av både teoretiske og praktiske økter. Her vil du finne temabaserte pakker som inneholder 3-4 undervisningsøkter á 2 timer (120 minutter). Alt materiellet er gratis og nettbasert.