Norsk friluftsliv – et tverrfaglig undervisningsopplegg om allemannsretten

Salaby gir deg som lærer alt du trenger får å lære elevene om regler og rettigheter i allemannsretten på en enkel, morsom og praktisk måte.

Undervisningsopplegget Norsk friluftsliv er tilpasset alle trinn i grunnskolen, fra 1. trinn til 10. trinn, og inneholder spill, filmer, musikk, lesetekster, tips og råd til bålbrenning, orientering, uteaktiviteter, kajak- og kanopadling og lærerveiledning.  Du vil finne tverrfaglige undervisningsopplegg hvor fagene kroppsøving og mat og helse er inkludert, sammen med flere andre fag i skolen.

Undervisningsoppleggene er alt fra enkelttimer til heldagsopplegg og overnattingsturer og er komplette med kompetansemål og forslag til læringsmål.

Norsk friluftsliv gir deg som lærer alt du trenger i undervisningen om regler og rettigheter i allemannsretten på en enkel, morsom og praktisk måte.

Du kan lese mer om ressursen hos den Naturlige skolesekken

Gå direkte til Norsk friluftsliv (Salaby)