Brosjyrer om kosthold, vitamin D og melk for barn

Helseetaten i Oslo kommune har utarbeidet tre brosjyrer om melk, vitamin D og mat for barn. Brosjyrene gir utfyllende råd om matvarer og mengder.

Brosjyrene er utviklet for bruk på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten og i barnehager. Brosjyrene kan også deles ut til foreldre og foresatte.

Mat for barnLast ned «Mat for barn»

Råd om fullverdig kosthold for barn.

 

Vitamin DLast  ned «Vitamin D»

Kortfattede råd om hvordan dekke barns behov for vitamin D.

 

Melk og barnLast ned «Melk og barn»

Kortfattede råd om hvordan dekke barns behov for spesifikke næringsstoffer.