ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) er ein landsdekkande interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og sjølvkjensle.

Foto: Skjermdump fra nettsiden til ROS

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) er ein landsdekkande interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og sjølvkjensle. ROS rettar seg også mot skular/utdanningsinstitusjonar og helsevesen.

På nettsida til ROS finn ein generell informasjon om spiseforstyrring og informasjon om kvar og korleis ein kan få rådgjeving. Diverse informasjonsmateriell til dei som er ramma, eller er pårørande, -lærarar eller -helsepersonell, kan bestillast frå nettsida.

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser