Veiledningsfilmer til kostholdplanleggeren

For å sikre at brukerne av det nettbaserte verktøyet Kostholdsplanleggeren får et fullverdig utbytte av programmet er det laget åtte veiledningsfilmer. Filmene egner seg godt i undervisning og gjør det enkelt for både lærer og elev å ta i bruk programmet.

Foto: skjermdump fra veiledningsfilm til Kostholdsplanleggeren

Veiledningsfilmer

Det finnes åtte veiledningsfilmer som viser ulike funksjoner i Kostholdsplanleggeren. Filmene egner seg godt i undervisning, og de gjør det enkelt for både lærer og elev å ta i bruk Kostholdsplanleggeren.

Film 1: Introduksjon

Film 2: Registrering som ny bruker

Film 3 :Legge inn egen matvare

Film 4: Legge inn egen rett

Film 5: Sammenligne 3 matvarer/retter

Film 6: Lag en ukemeny

Film 7: Hvilke matvarer inneholder mest av et næringsstoff?

Film 8; Eksportere, importere og dele

 

Om Kostholdsplanleggeren

kostholdsplanleggerenKostholdsplanleggeren er en nettside hvor du kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Nettsiden har mange funksjoner og er nokså kompleks, og det kan derfor anbefales at veiledningsfilmene blir brukt aktivt i undervisningen.

Gå til Kostholdsplanleggeren

 

Filmenes forankring i lærplanen

De ulike funksjonene som belyses i veiledningsfilmene kan knyttes til ulike kompetansemål i mat og helse.

Etter 4. årssteget

Mat og livsstil
  • Mål for opplæringa er at eleven skal kunne setje saman og lage frukost, skulemåltid og mellommåltid i tråd med tilrådingar for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene
  • velje ut mat og drikke som er med i eit sunt kosthald

Etter 10. årssteget

Mat og livsstil
  • Mål for opplæringa er at eleven skal kunne planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld
  • samanlikne måltid ein sjølv lagar, med kostråda frå helsestyresmaktene
  • bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke, og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat
  • utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt