Sammen for barnet, Gardermoen 2 mai 2016

Den 2. mai gikk andre Sammen for barnet-konferanse av stabelen på Gardermoen i regi av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Læringsmiljøsenteret. Sammen med nærmere 300 deltakere fra barnehager, helsestasjoner, PP-tjenesten m.fl. satte vi fokus på barns fysiske og psykiske utvikling i tidlige år.

SammenForBarnet_underside

 

Barns utvikling er utgangspunktet for trivsel, lek og utfoldelse i barnehagehverdagen, og danner også på mange måter grunnlaget for barnets fremtid. Det å ha en sunn og sterk kropp gir mulighet til å kjenne mestring, glede og utfoldelse. En sunn psykososial utvikling vil gjøre barnet robust til å ta vare på både seg selv og andre.

På denne siden finner du programmet for konferansen 2. mai og presentasjonene som ble holdt gjennom denne dagen.

 

Foto fra konferansen: Marit Oddvarsdotter Øvregård
Foto fra konferansen: Marit Oddvarsdotter Øvregård

Konferanseprogram

Presentasjoner

Ingunn Størksen: Presentasjon av Læringsmiljøsenteret

Gudbjørg Øen: Presentasjon av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Eva Rustad de Brisis: Bra mat i barnehagen

Thomas Moser: Kroppslighet og barnehagens dannelsesoppdrag

Britt Unni Wilhelmsen: Mat og måltid i framtidens barnehage

Eli Kjesbu: Helsefremmende helsearbeid

Ella Idsø: Barn med psykososiale vansker

Ellen Beate Sandseter: Sikkerhet i barnehagen på beksotning av fysisk utfoldelse

Marianne T. Martinsen: Lekens strukturelle forutsetninger

Ingunn Størksen: Selvregulering i tidlige år

Svanaug Lunde: Omsorgsfulle relasjoner

Sissel O. Semshaug: Fysisk aktivitet i barnehagen

Anne Stokke: Bevegelse i barnehagen – er alle barn aktive?

Lene Bakke: Sapere-metoden

Lilja Palovaara Søberg: Smatt og smak