Aktuell litteratur

Her finner du aktuell litteratur for skoler innenfor senterets fagområder.

Bøker

Forskning

Nettsteder

 

Bøker

Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Aktivitetshåndboken er tenkt som et verktøy i arbeidet med å tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet. Her presenteres anbefalinger på individ- og
gruppenivå, og et eget kapittel omhandler barn og unge.

Aktivitetshaandboken

Læring og trivsel i en helsefremmende skole

I følge opplæringsloven skal skolen bidra til å fremme elevers helse, trivsel og læring. Boken «Læring og trivsel i en helsefremmende skole» er en praktisk og nyttig liten bok om helsefremmende skoler og hvordan lærere kan legge til rette for en helsefremmende skole i praksis.

laring og trivsel i en helsefremmende skole

 

Forskning

Betydningen av fasiliteter for fysisk aktivitet i skolen

Flere nye studier peker på viktigheten av å skape et godt fysisk miljø i skolen, med fasiliteter inne og ute, som legger til rette for at barn og unge kan være i fysisk aktivitet når de er på skolen. Her presenteres noe av den forskningen som viser til sammenhenger mellom fasiliteter i skolen, strategier for å fremme fysisk aktivitet og aktivitetsnivå blant elevene.


Rapport om effekten av fysisk aktivitet i skolen på barns læring, trivsel og helse

I denne danske rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse er den vitenskapelige litteraturen om effekten av fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og helse blitt samlet.

 Dansk Rapport1

Helse og trivsel blant barn og unge – HEMIL-rapport 2016

Rapporten presenterer utvalgte resultater fra spørreundersøkelsen ”Helsevaner blant skoleelever – En WHO-undersøkelse i flere land” (HEVAS).

 hemilrapport

UNGKOST 3

Rapporten presenterer resultater fra den landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant elever i 4. og 8. klasse i Norge.

 Ungkost3

Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte

En systematisk kunnskapsoversikt utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsoversikt fys.ak 1

 

Nettsteder

Kroppsøvingsforskning.no

Kroppsøvingsforskning.no er en nyhetsblogg som ønsker å nå ut med forskning på kroppsøving på en populærvitenskapelig måte, til alle med interesse for faget i skolen; studenter, kroppsøvingslærere, skoleledere og forskere. Forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark står bak bloggen.

Nutritionsfakta.se

Nutritionsfakta.se er en kunskapskanal om mat og helse som formidler og diskuterer ny forskning. Artiklene foreligger på på svensk, norsk og dansk. Kunnskapskanalen retter seg mot et bred publikum; «videreformidlere» som fagpersoner innen ernæring, helse, folkehelse og tannhelse, samt forskere, journalister, lærere og beslutningstagere.