Nettverk og organisasjoner

Landslaget for mat og helse i skolen

LMFSLMHS er en ideell og faglig medlemsorganisasjon og har som formål å styrke opplæringen i det allmenndannende faget Mat og helse i grunnskolen, og studiefaget i høyere utdanning og forskning. LMHS gir ut tidsskriftet «Mat og helse i skolen» og har ellers samlet fagartikler og nyttig stoff for Mat og helse-lærere på sine nettsider.

Landslaget for mat og helse i skolen

Nasjonalt fagråd for idrett og kroppsøving

uhr-nasjonalt-rad-for-idrettFagrådet for idrett og kroppsøving ligger under Universitets- og høgskoleråder og er et samarbeidsorgan som gir råd til Fakultetsmøtet.

Nasjonalt fagråd for idrett og kroppsøving

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelse er en frivillig organisasjon som blant annet jobber med å fremme sunne levevaner. Nasjonalforeningen for folkehelsen har laget et digitalt undervisningsopplegg om kropp og helse for hele grunnskolen.

Nasjonalforeningen.no

 

 

Kreftforeningen – forebygging

kreftforeningenKreftforeningen har en egen nettside med ressurser for helsestasjon, skole og barnehage. Temaene omhandler soling, tobakk/snus, alkohol, fysisk aktivitet og kosthold.

Kreftforeningen.no

 

Skolehage.no

skolehagenSkolehage.no er opprettet av Norges Naturvernforbund med støtte fra
Utdanningsdirektoratet. Her finner du alt om skolehagen som en arena for tverrfaglig levende læring.

Skolehage.no

Friluftsrådenes landsforbund

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd.

Friluftsrådenes landsforbund