Skolefritidsordning – SFO

Her vil du som leder og ansatt i skolefritidsordning (SFO) finne relevant informasjon og ressurser innenfor senterets mandat og fagområder.

Skolen er en viktig arena for å fremme god utvikling og helse hos elevene.  Et av senterets hovedoppgaver er å bidra med kunnskap og veiledning om hvordan god ernæring og daglig fysisk aktivitet kan være en naturlig integrert del av hele skolehverdagen. For mange av de minste elevene utgjør skolefritidsordningen en stor del av skoledagen.

Du som ansatt i skolefritidsordningen har derfor en viktig rolle i å legge til rette for gode rammer for måltidet og for økt fysisk aktivitet for barna. Dette bidrar til å fremme trivsel, helse og læring blant elevene.

 

Ressurser til skolefritidsordningen

Under følger en utvalg av senterets ressurser som særlig retter seg mot deg som jobber i skolefritidsordningen. Her finner du blant annet egne ressurssider om måltidet og fysisk aktivitet i skole og skolefritidsordningen, og informasjon om retningslinjer og anbefalinger fra helse- og utdanningsmyndigheter.

Idebank for måltid i skole og skolefritidsordning

barneskole_SFO_retusjSunn mat og gode rammer for måltidet i skolefritidsordningen utgjør en viktig del av elevenes trivsel, helse og læringsmiljø. I Idebank for skolemåltid finner du informasjon om retningslinjer for mat og måltid i skolen, eksempler på måltidsordninger fra hele landet, og nyttige sider og tips for skolemåltidet.

Idebank for skolemåltid

Fysisk aktivitet i skolefritidsordningen

FasiliteterRegelmessig fysisk aktivitet i skolen utenom kroppsøvingstimene bidrar til stimulering av en variert og aktiv skolehverdag. Skolefritidsordningen er viktig arena for å fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede hos de minste elevene. I vår ressursbase Fysisk aktivitet i skolen finner du ulike ressurser og eksempler fra skoler om gjennomføring av fysisk aktivitet i skolen og i skolefritidsordningen.

Ressursbase Fysisk aktivitet i skolen

Tips til aktiviteter i skolefritidsordningen aktivitetskassen

Aktivitetskassen inneholder aktiviteter og øvelser til nytte for daglig fysisk aktivitet i skolen. Mange av aktivitetene passer fint å gjennomføre i skolefritidsordningen. Fokus for aktivitetskassen er glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

Aktivitetskassen

 

Helsefremmende skolefritidsordning

SFO frokost_300Hvordan kan du som skoleleder og eier bidra til økt fokus på kosthold og fysisk aktivitet i skolefritidsordningen? Her kan du lese om to skolers tiltak for å fremme trivsel og helse i sine skolefritidsordninger gjennom prosjektet «Folkehelse og nærmiljøkvaliteter – Helsefremmende nærmiljøkvaliteteter for SFO.

Les om Helsefremmende skolefritidsordning

Helsefremmende oppvekst

Helsefremmede oppvekst i Horten kommuneHOPP– Helsefremmende oppvekst i Horten kommune –  er et helhetlig helsefremmende prosjekt med hovedfokus på å fremme fysisk aktivitet og sunt kosthold i barnehage, skole og i skolefritidsordning. Mange kommuner ser til Horten og det de har fått til når de skal sette i gang helsefremmende tiltak i egen kommune.  Les mer om prosjektet her.

Helsefremmende oppvekst

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

anbefaling 0-5arI 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere anbefalinger. I følge anbefalingene bør barn og unge utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Helsedirektoratets anbefalingene om fysisk aktivitet

 

Retningslinjer for skolemåltidet i barneskole og skolefritidsordning

Skolemåltid

De nye nasjonal faglige retningslinjene for mat og måltider i skoler gir anbefaling om gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og miljøhensyn. Nytt i retningslinjene er blant annet tilrettelegging for skolefritidsordningen.

Retningslinjer for skolemåltidet i barneskole og skolefritidsordning

Anbefaling om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

anbefalinger

Denne rapporten fra Helsedirektoratet formidler helsemyndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Den skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse.

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

 

 

 Miljø og helse i skolen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Milo og helse i skolenDenne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Grønne lunger

Hundremeterskog3Grønne lunger er en ressurs utviklet i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Her får du informasjon om hvordan «grønne lunger» i et lokalmiljø kan bevares, vedlikeholdes, opprustes og benyttes. Målet er økt bruk av natur og nærmiljø av barnehager, skoler og lokalbefolkningen for øvrig.

Les om grønne lungerhttp://mhfa.no/ressurser/gronne-lunger/

Matportalen

matportalen

Matportalen er et nettsted utarbeidet av Mattilsynet og Helsedirektoratet m.fl. som formidler informasjon fra offentlige myndigheter om sunn og trygg mat og kosthold for barn.

Om matportalen