Vi deltar i ny nasjonal referansegruppe for antidopingarbeid

Tidligere denne måneden deltok Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i det første møtet i en ny nasjonal referansegruppe for antidopingarbeid. Senteret deltar i gruppen som representant for Utdanningsdirektoratet.

Foto fra antidoping.no

Antidoping Norge har tatt initiativ til å etablere en nasjonal referansegruppe for antidopingarbeid, og i september 2016 ga helseminister Bent Høie sin tilslutning til initiativet. Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Tolldirektoratet og Utdanningsdirektoratet har alle gitt sin tilslutning til å delta i referansegruppen og den 1.november 2015 ble det første møtet i gruppen arrangert.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet deltar i referansegruppen på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Hensikten med å opprette en nasjonal referansegruppe er å skape et samarbeidsforum mellom relevante instanser for å styrke innsatsen i det forebyggende og kriminalbekjempende antidopingarbeidet. Overordnet mål for referansegruppen er å:

  • redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk, gjennom en koordinert innsats rettet mot utvalgte fokusområder
  • forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tredjeparter
  • legge til rette for god dialog, informasjonsflyt og kompetansedeling for bekjempelse og forebygging av doping